• BKK Area 21

" คุ ณ ย า ย กับ โ ค วิ ด "วันนี้ ( 14 พค. ) นาย ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นคณะทำงานของ รมช.กระทรวงมหาดไทย บุตชายของ นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย (อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพระโขนง - บางนา ) ลงพื้นที่ชุมชน เขตบางนา มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อบรรเทาความทุกข์ในช่วงโควิท-19 ซึ่งได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดในการทำงานพื้นที่ทั้งช่วงปกติและช่วงที่เกิดวิกฤตปัญหาต่างๆ


นายธนวัฒน์ กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันทำงานตามปกติอีกวันหนึ่งครับที่ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้กับชาวชุมชนในช่วงวิกฤติของสถานการณ์ โควิท-19 แต่วันนี้ได้พูดคุยกับคุณยายท่านนึง"


" คุณยาย อายุเท่าไหร่ครับ... : ยายอายุ 80 แล้ว

คุณยายอยู่กับใครครับ... : ยายอยู่คนเดียว

แล้วรายได้ของคุณยายล่ะครับ : ยายเก็บขวดกับของขาย

วันนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับ : 50 บาท มากที่สุดก็ 70 บาท ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้

แล้วคุณยายใช้จ่ายยังไงครับ : วันนึงก็กินมื้อละ 20 บาท

นายธนวัฒน์เล่าต่อว่า "บทสนทนาจบเพราะคุณยายต้องเข้าบ้าน แต่ความคิดของผมยังวิ่งวุ่นอยู่ในหัวมากมายเพราะเราคิดโครงการต่างๆ ที่จะทำให้คนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราคิดโครงการที่อยู่อาศัยที่สามารถรองรับคนที่สูงอายุแต่ไม่มีผู้ดูแลหรือคนที่มีสภาวะที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ที่ที่จะทำให้อยู่แล้วสามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะดำรงชีพได้อย่างดีการปรับค่าครองชีพให้สมดุลกับคนทุกคนในประเทศให้สามารถรองรับได้ในทุกระดับเพียงแต่ว่าวันนี้นั้นรัฐจะต้องเร่งกระบวนการจัดการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ระบบราชการจะต้องพัฒนาเป็นระบบการทำงานเชิงรุกให้มากที่สุด เช่นในหลายประเทศที่สามารถทำให้คนสามารถก้าวพ้นความยากจนได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างดีเพราะการปรับรูปแบบของการบริหารจัดการที่รวดเร็วและเป็นระบบ"ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น