• BKK Area 21

"นิพนธ์" ถกปัญหาที่สาธารณประโยชน์-ที่ดินเอกชนทิ้งร้าง เร่งประชุม ติดตาม รายงานความคืบหน้าทุกเดือน


“นิพนธ์” ถกคณะอนุ กก.แก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์-ที่ดินเอกชนทิ้งร้าง นัดแรกปี64 สั่งเข้ม ขันน็อต ทุกจังหวัดเร่งประชุม ติดตาม รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ดินฯให้ อนุกก.ฯ ทุกเดือน จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้น


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้รับมอบหมายจากพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการฯขับเคลื่อนและติดตามผลการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move) โดยมีนายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ผอ.สำนักจัดการที่ดินของรัฐ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้เป็นการหารือต่อจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 รวม 4 กรณี คือ

1.เร่งรัดให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด 14 จังหวัด

2.กรณีที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูพระ” ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

3.กรณีที่สาธารณประโยชน์ “โคกปออีกว้าง” ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

4.กรณีชุมชนทับยาง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา


โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ

1.กรณีชุมชนมะลิแก้ว ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

2.กรณีที่สาธารณประโยชน์ทุ่งทับใน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

3.กรณีชุมชนไทดำ หมู่ที่ 1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

4.กรณีชุมชนโนนป่ายาง ต.หญ้าปล้อง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

5. กรณีที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจ ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ

6.กรณีที่สาธารณประโยชน์โนนอีหง่อม โนนหนองห้าง โนนม่วง ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

7.กรณีที่สาธารณประโยชน์โนนสามพันตา ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

8. เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของพี มูฟ ในจ.เชียงราย และจ.เชียงใหม่
โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า "ขอสั่งการไปยังส่วนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้เร่งประชุมติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดคณะทำงานในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามข้อตกลง ทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยต้องรายงานผลความคืบหน้าให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการชุดนี้รับทราบทุกเดือน จนกว่าจะพิจารณาปัญหาเหล่านี้แล้วเสร็จ"


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Twitter: @democratTH

Instagram: @Democratparty.th

YouTube: พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party, Thailand

#ทำได้ไวทำได้จริง #พรรคประชาธิปัตย์ #DemocratPartyTH


 ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น