• BKK Area 21

"การเคหะแห่งชาติ" ร่วมแจกข้าวกล่องที่เคหะชุมชนคลองเตย ชุมชนเทพกุญชร และ โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง

อัปเดตเมื่อ 6 ก.ค. 2563เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานชุมชน 4 แจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน จำนวน 700 กล่อง ณ บริเวณแฟลต 19-22 โครงการเคหะชุมชนคลองเตย


นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติร่วมมอบอาหารกล่องแก่ประชาชน
นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติร่วมมอบอาหารกล่องแก่ประชาชน

อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารเพาะรัก นำอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการเคหะชุมชนคลองเตย คณะกรรมการเคหะชุมชนบ่อนไก่ และกลุ่มชมรมผักไฮโดรโปนิกส์ เคหะชุมชนบ่อนไก่ ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจจัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วยนายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบอาหารกล่องแก่ประชาชน
นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมอบอาหารกล่องแก่ประชาชน

ทางด้านนายระวิน สุพพัตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายเอกพล เทพมณี ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมแจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหงเป็นจำนวน 600 กล่อง ณ ศาลาเอนกประสงค์ โครงการเคหะชุมชนรามคำแหง


นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 แจกอาหารกล่องให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนเทพกุญชร จำนวน 600 กล่อง พร้อมด้วย คุณธิดาวัน สุทธิวารี มอบผัดไทยกุ้งสด 100 กล่อง คุณจุฬา คชทองคำ สนับสนุนน้ำดื่ม 480 ขวด และน้ำแก้ว 25 ลัง+น้ำแข็ง และนางสมจินต์ บุญค้ำจุน สนับสนุนแตงโม 350 ลูก ตั้งแต่วันแรกโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนช่วยกันลงแรงจัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายพี่น้อง ประชาชน และขอขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกเรื่องการเว้นระยะ และการล้างมือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และไม่ให้เกิดความหนาแน่นของการรับข้าวกล่อง


โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชน ให้กลุ่มจิตอาสาของชุมชน แม่บ้านที่ร่วมทำครัวมีรายได้ และจะประเมินผลการดำเนินการ เพื่อหาแนวทาง อื่นๆ ต่อไป


ที่มา : https://www.facebook.com/nattapongp.official/posts/251350366275125

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น