• BKK Area 21

สำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนง ห่างไกลไวรัสโควิด

อัปเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2563


8 เมษายน 2563


คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์

คุณพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง

พร้อมทีมงานอาสา


นำน้ำยาเข้าฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


 

ทั้งนี้การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการป้องกันการระบาดของไวรัส ขอความร่วมมือทุกท่านในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) งดการสัมผัส ใกล้ชิดผู้อื่น สวนหน้ากากป้องกัน ล้างมือสม่ำเสมอ และอยู่บ้านเพื่อช่วยกันลดการระบาด


#เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น