• Tanawat panyasakulwong

" สุทธิ ลงพื้นที่ดูการทดสอบระบบการฉีดวัคซีน ทรู ดิจิทัล พาร์ค "

วันนี้ (21 พ.ค. 2564) นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (อดีต สส.กทม.เขต พระโขนง-บางนา) ลงพื้นที่เขตพระโขนง ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีนาย ฐนสรณ์ ใจดี President True Digital Park ให้การต้อนรับและพาชมการ ทดสอบระบบการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาและอาสาสมัครจำนวน 320 คน
โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้พร้อมจุดอื่นๆ ในเดือนมิถุนายนนี้ ด้วยความร่วมมือของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าไทย โรงพยาบาลศิริราช และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำร่องฉีตวัคซีนให้กับอาสาสมัคร 320 คน
โดยกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรุงเทพมหานคร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอาชีพเสี่ยงหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจุดฉีดวัคซีนที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งจะเป็นประชาชนในพื้นที่เขตบางนา พระโขนง โดยขั้นตอนการฉีดวัคซีนที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค- ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองและตรวจสิทธิ์- ขั้นตอนที่ 2 กรอกฟอร์มคัดกรอง และรับบัตรคิว- ขั้นตอนที่ 3 รอเรียกคิว- ขั้นตอนที่ 4 วัดความดัน และอุณหภูมิ - ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียน- ขั้นตอนที่ 6 รอเรียกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด- ขั้นตอนที่ 7 ฉีดวัคซีน- ขั้นตอนที่ 8 รับใบนัดและสังเกตอาการ
นายสุทธิ กล่าวว่า พื้นที่ทรูดิจิทัล พาร์ค มีความพร้อมสูงมากในการให้บริการในการฉีดวัคซีนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยแพลตฟอร์มในการจัดระบบคิวและนวัตกรรมอัจฉริยะหุ่นยนต์เสริฟน้ำและทำความสะอาดให้บริการในพื้นที่ มีพื้นที่ที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงมั่นใจว่าถ้าเปิดอย่างเป็นทางการแล้วจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี


 

ดู 194 ครั้ง0 ความคิดเห็น