• BKK Area 21

" สุทธิ " ลุยพระโขนงช่วยเหลือ ปากท้อง กลุ่มเปราะบาง- ผู้ป่วยติดเตียงเช้าวันนี้ ( 8 พ.ค. ) นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เขตพระโขนง ณ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา และ วัดบุญรอดธรรมาราม เพื่อให้กำลังใจและมอบข้าวสารและอุปกรณ์ป้องกันโควิท-19นายสุทธิ กล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์โควิท-19 ขณะนี้อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมาได้ประสานให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆและทีมงานที่ได้จัดตั้งขึ้นของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ให้บริการติดต่อไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในส่วนต่างๆทำให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างมาก


แต่ปัญหาที่จะต้องเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ขณะนี้นั้นได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

บางรายไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอีกทั้งยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนของผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ทำให้ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อประคองให้สามารถดำรงชีพได้ดู 499 ครั้ง0 ความคิดเห็น