• Tanawat panyasakulwong

" สุทธิ นำทีมลุย พระโขนง บรรเทาทุกข์โควิด-19 "วันนี้ ( 16 พ.ค. ) นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ และ อดีต สส.กทม.เขตพระโขนง - บางนา) นำทีมลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ชุมชนพื้นที่เขตพระโขนง ในหลายชุมชน
และได้พูดคุยให้ความรู้ถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ได้ทำการสอบถามข้อมูลประชาชนให้ความสนใจในข้อมูลและได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอทำการฉีดวัคซีน โดยได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่พระโขนงในการช่วยส่งรายชื่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้อีกด้วย
นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้นั้นมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในสภาวะนี้ให้มากที่สุด รวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะประชาชนนั้นมีความสับสนในข่าวที่ออกมาจากหลายที่ แต่ทุกคนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเราที่มีความใกล้ชิดกันอยู่เสมอและทุกครั้งเราจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดก่อนที่จะนำสิ่งใดมาสู่ประชาชนในพื้นที่ และผลที่ปรากฏ คือ เมื่อประชาชนได้ข้อมูลที่ชัดเจนและการอธิบายที่ทำให้เข้าใจได้ทำให้ทุกคนไปลงทะเบียนเพื่อขอทำการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากที่จะทำให้ตนเองปลอดภัยแล้วยังส่งผลให้ผู้อื่นและประเทศปลอดภัยอีกด้วยดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น